Comarch ERP Klasyka Od 20 lat w polskich firmach.

Programy z pakietu Comarch ERP Klasyka (m.in. FPP) to jedyne markowe systemy informatyczne do obsługi firm, działające w środowisku
MS-DOS, które są stale rozwijane i aktualizowane od prawie 20 lat! Ponad 40000 użytkowników w Polsce.
kp_760Księga Podatkowa
kh_759Księga Handlowa
Program Księga Podatkowa pozwala w prosty sposób prowadzić Księgę
Przychodów i Rozchodów zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami. Zape-

wnia to Użytkownikom komfort pracy i bezpieczeństwo w rozliczeniach z
urzędami Skarbowymi.

System wyposażony jest oprócz Księgi Przychodów i Rozchodów w ewidencje:

 • rejestry VAT,
 • ewidencję dodatkową przychodów i rochodów,
 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • ewidencję wynagrodzeń,
 • spis z natury,
 • rozliczenie samochodów.

Użytkownik korzystając z Księgi Podatkowej może przygotować i wydrukować wymagane deklaracje m.in. VAT-7, VAT-7K oraz Kwartalną Deklarację Podsumo- wującą (VAT-UE) wraz z załącznikami pokazującą, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe. Użytkownik może sprawnie przygotować zaliczki na podatki PIT-36, PIT-36L, PIT-4R.

Pobierz najnowszą wersję Księgi Podatkowej lub sprawdź ceny.

Program Księga Handlowa w pełni zgodny z aktualnie obowiązującą, znowe-
lizowaną Ustawą o Rachunkowości, to sprawdzony produkt, który zape
wnia Użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo pracy.

System umożliwia prowadzenie księgowości w formie dzienników cząstkowych, ponadto zawiera ewidencje pomocnicze:

 • rejestry VAT,
 • ewidencję dodatkową przychodów i rochodów,
 • rejestry kasowe/bankowe,
 • księgę inwentarzową.

Zastosowanie mechanizmu wzorców księgowań w znacznym stopniu usprawnia Operatorowi proces księgowania. Dokumenty wprowadzone w ewidencjach pomocniczych są automatycznie przenoszone do Księgi Głównej lub wcześniej do bufora księgowań, w którym można dokonać ich poprawy. Dział księgowości szybko i sprawnie może kontrolować rozrachunki z kontrahentami (w tym również walutowe). Oprócz podstawowych informacji o należnościach i zobowiązaniach, księgowość może skorzystać z funkcji automatycznego naliczania odsetek, wydruku ponagleń do zapłaty czy potwierdzenia salda.

Pobierz najnowszą wersję Księgi Handlowej lub sprawdź ceny.

fa_756Faktury
han_757Firma++
Najprostszym programem fakturującym w ofercie Comarch ERP Klasyka jest
program Faktury. Dedykowany jest przede wszystkim do obsługi niewiel-
kich firm usługowych nieprowadzących gospodarki magazynowej.

Program Faktury umożliwia wprowadzenie długiej, 160-znakowej, nazwy towaru / usługi. Jest to funkcja szeroko wykorzystywana przez firmy, w których opis pozycji na dokumencie nie zawsze ogranicza się tylko do nazwy. Standardowe rejestry (kontrahentów, cennika i przeprowadzonych transakcji sprzedaży) nie tylko uspra- wniają pracę, ale przede wszystkim służą do późniejszych podstawowych analiz.

Użytkownik nie musi sięgać do zewnętrznych programów aby wystawić przelew, może zrobić to z pozycji programu Faktury, w którym ma do dyspozycji listę banków wraz z możliwością wydruku przelewów. Program umożliwia również prowadzenie kasy gotówkowej i kontrolę płatności.

Ponadto program umożliwia:

 • współpracę z drukarkami fiskalnymi (Posnet, Elzab, Innova, Novitus),
 • przeprowadzenie analizy danych dotyczącej sprzedaży, obrotu towarami
  czy obrotu z kontrahentami,
 • księgowanie dokumentów do programów księgowych Comarch ERP Klasyka,
  Comarch OPT!MA.

Pobierz najnowszą wersję Faktur lub sprawdź ceny.

Program Firma++ pozwala prowadzić w firmie pełną gospodarkę magazy-
nową (w oparciu o średnie ważone ceny zakupu) oraz rejestrację
wszelkich operacji handlowych, również walutowych.

Dzięki wykorzystaniu tzw. notatnika transakcji, możliwe jest zestawienie pozycji, a po ich sprawdzeniu konwersja do potrzebnego dokumentu. Ponadto w wielu dokumentach (m.in. fakturze zakupu czy sprzedaży) Użytkownik może skorzystać z tzw. bufora, umożliwiającego wieloetapowe wprowadzanie dokumentów oraz ich korektę.

Korzystając z Programu Firma++ Przedsiębiorca w pełni kontroluje przeprowa- dzane w firmie transakcje handlowe. System umożliwia prowadzenie wielu rejestrów kasowych i bankowych a dzięki nim bieżącą rejestrację wszelkich operacji finansowych.

Wykorzystując wbudowane w systemie zestawienia, handlowiec może przygotować kilkadziesiąt różnorodnych analiz danych. Ponadto umożliwia:

 • współpracę z czytnikami kodów kreskowych,
 • współpracę z kolektorami danych,
 • współpracę z drukarkami fiskalnymi,
 • współpracę z kasami fiskalnymi.

Pobierz najnowszą wersję Firmy++ lub sprawdź ceny.

slupki_761Płace Plus
pik_758Płace i Kadry
Program Płace Plus zapewnia pełną obsługę kadrowo-płacową:
 • począwszy od zatrudnienia pracownika na umowę o pracę (zgłoszenie do
  ubezpieczeń ZUA, wydrukowania umowy o pracę),
 • poprzez naliczanie wypłat wraz z rozliczaniem czasu pracy (nieobecności,
  nadgodzin),
 • generowanie deklaracji rozliczeniowych (DRA wraz z załącznikami),
 • aż do zwolnienia (wyrejestrowania z ubezpieczeń ZWUA, wydrukowania
  świadectwa pracy, naliczenia deklaracji PIT-11).

W programie dostępne są standardowe nieobecności oraz występuje kontrola 33 dni wynagrodzenia chorobowego i limitu urlopu wypoczynkowego. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych elementów wynagrodzenia, które mogą być liczone wg odpowiednich wzorów - cech. Pracę z programem ułatwiają operacje seryjne np. seryjne wyliczanie wypłat, przyznawanie limitów urlopu wypoczynkowego. Program także umożliwia:

 • współpracę z programem Płatnik - przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych
  i rozliczeniowych ZUS,
 • rozliczanie zaległych nieobecności,
 • przygotowanie deklaracji podatkowych,
 • generowanie przelewów do Urzędów Skarbowych.

Pobierz najnowszą wersję Płace Plus lub sprawdź ceny.

Płace i Kadry to profesjonalny system do pełnej obsługi działu kadr i rach-
uby płac, z którego może korzystać najbardziej wymagające Przedsiębio-
rstwo. System jest zgodny z Prawem Pracy i na bieżąco uaktualniany do
wciąż zmieniających się przepisów.

Użytkownik może rejestrować w programie dowolną ilość umów cywilno-prawnych w tym również umów-zleceń czy umów o dzieło.

Operator korzystający z programu może w szybki sposób rozliczyć pracowników etatowych (pracujących również w systemie akordowym oraz prowizyjnym). Użytkownik może modyfikować i dostosowywać program do indywidualnych potrzeb firmy. Elastyczność dotyczy zarówno mechanizmu naliczania płac, jak i ich rapo-
rtowania. W systemie funkcjonuje mechanizm wydruków MDT, dzięki któremu można dowolnie definiować wydruki i raporty wymagane w wielu firmach.

Możliwość dowolnego konfigurowania programu, zgodnego z potrzebami Firmy, umożliwia obsługę skomplikowanych algorytmów wyliczania wynagrodzeń. System pozwala na rozliczanie obecności, także nadgodzin i w godzinach nocnych, ewidencję i rozliczanie dowolnie zdefiniowanych nieobecności i limitów z nimi związanych, różnicowanie harmonogramów czasu pracy przez tworzenie własnych kalendarzy oraz definiowanie własnych składników wynagrodzenia.

Pobierz najnowszą wersję Płac i Kadr lub sprawdź ceny.

 

Comarch OPT!MA to nowoczesny system zarzą-
dzania firmą. W programie możesz robić wszystko
to samo co w Comarch ERP Klasyka. Ponadto prze-
chodząc na OPT!MĘ nie tracisz żadnych danych, wszystkie są od razu w nowym systemie.

Dowiedz się więcej.

Minimalne wymagania systemowe
 • komputer z procesorem 486 lub wyższym
 • 16 MB pamięci RAM
 • 20 MB wolnego miejsca na dysku,
 • system operacyjny MS-DOS 5.0 lub Windows NT/2000/95/98/Me/XP/Vista/7
  (program działa jako aplikacja DOSowa)
 • praca w sieciach Novell Netware,
  Windows NT
 • drukarka obsługująca system DOS
  lub graficznie (Windows)
ESTA Spółka Cywilna
Raciborska 8
44-100 Gliwice
   
tel. (32) 231-31-68
fax (32) 797-13-48
Rozwiązania dla firm
 • Oprogramowanie
 • Outsourcing IT
 • Serwery
 • Sprzęt komputerowy
 • Centrum Pobierania
Dla sklepów/hurtowni
 • Oprogramowanie
 • Kasy fiskalne
 • Sprzęt fiskalny
 • Serwis i przeglądy
 • Centrum Pobierania
Sklep internetowy
 • Promocje
 • Kasy fiskalne
 • Sprzęt fiskalny
 • Oprogramowanie
 • Dostawa/płatności